آموزشی

روش های تخریب بتن

در شرایط مختلف بتن نیاز به حذف و جایگزینی دارد. روشهایی نظیر: روکش تزئینی یا وصله بتنی، یک اصلاح کوتاه … ادامه مطلب