جهت دریافت نمایندگی فروش میتوانید با شماره تلفن 22906745-21(98+) تماس حاصل فرمایید و همچنین می توانید فرم نمایندگی را دانلود کنید و آن را به ما ارسال کنید.

لطفا فرم نمایندگی را به ایمیل md@betonchimi.co یا به شماره 09198382800 برای ما تلگرام کنید.

دانلود فرم نمایندگی بتن شیمی